Chatbot Y Tế

Tính năng chatbot thông minh về y tế được tích hợp vào ứng dụng Deepcare giúp người dùng hiểu được những vấn đề và tình trạng về sức khỏe có thể gặp phải thông qua việc mô tả những triệu chứng trên cơ thể.

Tự động tìm kiếm bác sỹ và cuộc hẹn phù hợp

Hệ thông đặt hẹn tự động sẽ tìm kiếm cuộc hẹn phù hợp với yêu cầu người dùng theo nhiều tiêu chí, bác sỹ phù hợp, thời điểm phù hợp

Nhiều lựa chọn trong việc đặt hẹn

Người dùng có thể đặt lịch khám từ xa qua video, audio hoặc điện thoại, cũng có thể đặt hẹn khám trực tiếp tại phòng khám hoặc nhà riêng của bác sỹ

Giao thuốc tận nhà

Thông qua mạng lưới nhà thuốc liên kết, người dùng có thể đặt mua thuốc dễ dàng và tiện dùng chỉ bằng một click. Thuốc sẽ được giao ngay trong ngày để đảm bảo việc chữa trị đúng thời điểm

Chăm sóc sức khỏe

Người dùng có quyền thiết lập và quản lý sổ khám bệnh, lịch hẹn khám bệnh. Dễ dàng truy cập và xem lại những cuộc hẹn được ghi lại. Tra cứu bệnh, tra cứu thuốc, hỏi đáp y tế và nhiều dịch vụ gia tăng phát triển bởi Deepcare AI Lab